Media en Communicatie (vormgeving van je actie)

_(deze gids is onderdeel van deze complete actiegids: https://cloud.extinctionrebellion.nl/index.php/s/qBfSrX7y8nNyrSF)_

Voor informatie over hoe je impact maakt op social media lees deze gids (engelstalig/English).

Hoe je actie in beeld komt is essentieel voor het succes van een actie. Op straat bereik je, op een drukke plek, enkele honderden mensen. In de media al snel (tien)duizenden.

Behalve de hoeveelheid mensen die je actie ziet, is de kwaliteit van die aandacht natuurlijk van belang. Op straat heb je dieper contact dan via een foto, en een goed doordachte banner kan je boodschap vele malen duidelijker maken dan een foto van de actie zelf. Denk daarom van tevoren na over welk verhaal je actie vertelt en wat je daaraan toe moet voegen, en hoe dit verhaal binnen je strategie past. Deze kernboodschap vertaal je vervolgens naar de aankondiging op social media, flyers, banners, persberichten en de woordvoering.

Kan je in de voorbereiding Media-hulp gebruiken? Stel je vraag in 1.1 Actie-ondersteuning.

De hoeveelheid aandacht die je genereert is deels afhankelijk van geluk en timing, maar deels ook in eigen hand. Er is geen recept om de perfecte actie vorm te geven, maar de onderstaande factoren kunnen helpen om emoties los te maken bij mensen, om de aandacht te krijgen, en dus om je boodschap naar buiten te krijgen:
 • Relevantie. Is het lokaal relevant? Raakt dit aan mij, één van mijn overtuigingen, of aan iets wat op een andere manier van mij is óf voelt, zoals de openbare ruimte?

 • Vernieuwing. Word ik verrast door de actievorm, de boodschap, het doelwit of de actievoerders, of een combinatie daarvan? Leert het mij iets wat ik nog niet wist, of helpt het me verbanden te leggen?

 • Impact. Verstoort deze actie de dagelijkse gang van zaken, of lijkt het dit te doen? Ziet het eruit

  Doel - bereik.png
 • alsof de actie écht wat doet tegen de klimaat- en ecologische crisis?

Vanaf ~februari 2021 vind je hier onze communicatiestrategie met onder andere de hoofdboodschap, communicatiedoelen, enkele verhalen, en veel achtergrondinformatie die je helpt Extinction Rebellion te communiceren.

Media en Communicatie (voorbereiding)

In de communicatie voor je actie onderscheiden we grofweg drie kanalen: interne communicatie, sociale media, en pers, waarvan (voornamelijk) de laatste twee relevant zijn voor het Media & Communicatie-team. Houd rekening met welk publiek je aanspreekt via een medium, en pas je boodschap daar eventueel op aan.

Stem bij een burgerlijke ongehoorzame actie vóór je iets deelt af met de actie-organisatoren welke informatie wel en niet gedeeld mag worden: geheime informatie lekt soms erg makkelijk uit..


Social Media

Rebellen zijn de kern van je actie: hoe vroeger je de actie aankondigt, hoe groter de kans dat ze tijd hebben. Daarnaast is er niets wat beer mobiliseert dan actie: als je in een vroeg stadium een hype creëert rondom je actie, maak je het makkelijk om mensen te vinden die willen helpen organiseren. Enkele vuistregels, naast deze algemene richtlijnen:

 • Maak een Facebookevent aan en deel deze op al je kanalen, zodat mensen zich aan kunnen melden en vrienden uit kunnen nodigen. Deel het ook intern, zodat niemand het mist.

 • Wees duidelijk over de verschillende niveaus van betrokkenheid: in de voorbereiding en tijdens de actie, arresteerbaar of niet.

 • Gebruik posts in aanloop naar de actie om rebellen in staat te stellen de actie uit te leggen: iedereen is immers, bewust of onbewust, woordvoerder van de beweging.

Is de actie wellicht relevant voor rebellen uit ‘t hele land? Stem even af met 1.5 Social Media

Pers

Om te zorgen dat je actie in de media komt, is het van belang de pers uit te nodigen. Schrijf dus van tevoren een persbericht (voorbeeldstructuur, tips van een journalist), en stuur dit naar de pers in de buurt. Helaas krijg je niet altijd de persaandacht waar je op hoopt. Zeker landelijke pers krijgt ongelooflijk veel persberichten binnen. Je actie kan in jouw ogen nog zo nieuwswaardig zijn, dat betekent niet dat de pers er ook iets mee gaat doen. Het hangt ook volledig af van gebeurtenissen verder die dag, dus houd daar ook rekening mee in de planning van je actie. Over het algemeen geldt dat lokale media sneller geneigd zullen zijn over je actie te berichten. Denk om je kansen te spreiden niet alleen aan het lokale sufferdje maar ook aan de regionale media en bijvoorbeeld vak- en studentenmedia of buurtkranten.

Verstuur je persbericht op tijd, maar niet te ver van tevoren. Journalisten besluiten best vaak pas op de dag zelf waarover ze gaan schrijven of waar ze heen gaan. Een persbericht kan ook heel goed op de ochtend zelf verstuurd worden. Als het echt om een grote actie gaat, kan je enkele dagen van tevoren een korte aankondiging sturen en op de ochtend zelf het langere persbericht.

Is de actie wellicht relevant voor de nationale pers? Vraag 1.6 Pers & woordvoerders om feedback en/of hulp!

Rolverdeling

Wijs ten minste één woordvoerder aan die het verhaal goed kan vertellen, en die bereid is dit voor de camera uit te dragen (tips). Zorg dat ze tijdens de hele actie klaarstaan om verslaggevers te begeleiden, of om geïnterviewd te worden. Beter, nog: laat ze, naast het persbericht, proactief (telefonisch) contact opnemen met enkele journalisten of redacties!

Bedenk je dat woordvoerders die zich midden in de actie bevinden bij meer disruptieve acties ook risico lopen om gearresteerd te worden. Bij dat soort acties is het dus handig om een woordvoerder in de buurt te hebben die zich niet in de actie bevindt, maar er wel zicht op heeft en in de buurt is. Diegene kan dan ook met de backoffice contact opnemen als bijvoorbeeld iedereen wordt gearresteerd. Als je actie uit een legaal en ‘illegaal’ deel bestaat, wijs dan voor beide delen een andere woordvoerder aan.

Hulp nodig bij een grotere actie? Vraag 1.6 Pers & Woordvoerders om hulp!

Regel een fotograaf of videomaker, maak duidelijke afspraken over waar (en wanneer) zij hun content aan kunnen leveren. Stem dit zo nodig ook af met nationale Social Media-team, en laat ze van te voren deze handleiding lezen.

Bij grotere acties is het ook goed om een backoffice in te richten. Hier kunnen een paar rebellen de actie vanuit coördineren. Ze kunnen belangrijke berichten naar rebellen communiceren, social media bijwerken, en eventueel per telefoon de pers te woord staan. Voor de backoffice wil je een locatie regelen die los staat van de actie, zodat de mensen daar niet gestoord worden door wat er tijdens de actie gebeurt.

Media en Communicatie (tijdens)

Coördinatie

Of je actie nu een backoffice heeft of niet, zorg dat alle belangrijke (media)rollen aan het begin van de dag duidelijk zijn. Zijn de woordvoerders, en staan ze in contact met de aanwezige media? Zijn de foto- en videografen er, en weten ze hoe ze hun materiaal kunnen delen?

Beeldvorming

Wees gedurende de actie alert op hoe de actie eruit ziet, en maak er iets moois van voor onze eigen fotografen en voor de aanwezige media. Zijn de banners goed verdeeld, en is op iedere mogelijke foto duidelijk waarom jullie actie voeren? Houdt iedereen voldoende afstand van elkaar, i.v.m. Covid-19? Staan er niet alleen maar jongeren vooraan?

Social Media

Plaats voor, tijdens en/of na de actie zo nu en dan wat op social media, zodat mensen die aan de hand van de actie je groep opzoeken weten waarvoor je actie voert. Journalisten verwerken zo nu en dan tweets in hun artikelen, dus maak daar eventueel gebruik van!

Media en Communicatie (achteraf)

Afhankelijk van je actie kan je denken aan de onderstaande vervolgstappen na de actie:

 • Stuur nogmaals een persbericht, ditmaal met foto’s: zeker als de actie een hogere nieuwswaarde had dan de media van tevoren in kon schatten

 • Stuur aanwezige journalisten een follow-up bericht, bijvoorbeeld een bedankje. Onderhoud contact met ze, ook voor volgende acties!

 • Plaats een terugblik op social media. Bied daarin perspectief: toekomstige acties of mogelijkheden voor mensen om zich aan te sluiten. Deel deze terugblik eventueel ook met de nationale social media, zij staan er altijd voor open om content van lokale groepen te delen!

 • Archiveer je beeldmateriaal in de Cloud, en stuur dit eventueel door naar de nationale social media of media@extinctionrebellion.nl

Topic revision: r4 - 05 Mar 2023, SalviaOfficinalis
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding XR nl? Send feedback