Lijst met whatsapp en telegram broadcast groepen.

Let op: Sterke voorkeur om telegram te gebruiken en te promoten. De belangrijkste reden voor hun is dat mensen hun telefoonnummer privé blijft. Voor ons is het ook heel handig want telegram heeft meer functionaliteit en geen limiet aan de aantal mensen (voor Whatsapp is het 256 per groep)

XR NL algemene updates

Telegram: https://t.me/XRNLbroadcast

Whatsapp:

1. https://chat.whatsapp.com/JMkshYr3R8EIq9Wf1r7kxQ (65% vol) (deze wordt op dit moment op de website gepromoot)
2. https://chat.whatsapp.com/HTknlmTij1vHsVnL7NKUpj (100% vol)
3. https://chat.whatsapp.com/B7xk5O0TAkSGWPX4T8JlZH (90% vol) (deze wordt op dit moment in emails gepromoot)
4. https://chat.whatsapp.com/K03A5apK83367MTgmpMf2a (75% vol)
5. https://chat.whatsapp.com/IEfsFioivnT1lVviePRIIy (85% vol)
6. https://chat.whatsapp.com/IwhdIOaTsSNH6KlorqwAI0 (90% vol)
7. https://chat.whatsapp.com/CL8JBRBMgZ21cJb1L5FAB3 (60% vol) (deze wordt op dit moment op Instagram gepromoot)
8. https://chat.whatsapp.com/FeEuWbX8ds23SwpIf5IgA8 (97% vol)

Andere broadcasts -- @samXR - 10 May 2021
Topic revision: r9 - 15 Sep 2021, PumMedia
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding XR nl? Send feedback