Beeldmateriaal voor (social) media gebruik

De nationale media circle heeft beleid ontwikkeld rondom het geven van consent op het gebruik van foto's van rebellen. Dit beleid probeert zoveel mogelijk te voorkomen dat er ongemakkelijke situaties voor rebellen ontstaan terwijl de media circle nog wel kan voldoen aan haar taak om snel en volledig verslag te doen van acties.

Zelf beeldmateriaal maken

Er zijn binnen XR diverse designers actief die je kunnen helpen met ontwerpen. Wil je een overkoepelend design voor een grote actie? Neem dan contact op met de Art circle. Je kunt ook zelf content maken. Hieronder staan wat handige links hiervoor.

Viz-generator (genereer zelf simpele content en assets met de stijl elementen van XR)

Global media resources (artwork en media verzameld door XR Global, te gebruiken met credits voor de maker)

Informatiedocument met links naar diverse art resources (leaflets, posters, downloadlink fonts etc)

Design richtlijnen XR (huisstijldocument met logo's, kleuren, fonts en richtlijnen)

Ben je bekend met photoshop maar heb je zelf deze software niet in huis? Photopea is een gratis online photoeditor die nagenoeg hetzelfde werkt. Je kan ook de officiele XR fonts inladen voor gebruik in deze editor.

Voor video makers vind je hier achtergrond informatie over de formaten en instellingen die nodig zijn.

Beeld materiaal eisen diverse social media kanalen:

Instagram

Video's: Instagram Business supports bitrates up to 5 Mbps Videos must be at least one minute long. The maximum length your video can be is:
 • 15 minutes when uploading from a mobile device.

 • 60 minutes when uploading from the web.

Video File Type

Videos must be in MP4 file format.

Video Resolution and Size
 • You can upload a vertical video with an aspect ratio of 9:16 or a horizontal video with an aspect ratio of 16:9.

 • Videos should have a minimum frame rate of 30 FPS (frames per second) and minimum resolution of 720 pixels.

 • The maximum file size for videos that are 10 minutes or less is 650MB. The maximum file size for videos up to 60 minutes is 3.6GB.

 • Instagram recommends the dimensions 1240 x 1920 for the IGTV thumbnail.
Optimal size for pictures
 • Sharing square images: 1,080 x 1,080 pixels
 • Sharing horizontal images: 1,080 x 566 pixels
 • Sharing vertical images: 1,080 x 1,350 pixels
 • Sharing Stories: 1,080 x 1,920 pixels
Facebook

Optimal size for pictures
 • Sharing images: 1,200 x 628 pixels
 • Sharing links with an image: 1,200 x 628 pixels
 • Sharing Stories: 1,080 x 1,920 pixels
 • Events: 1920 x 1005 pixels
Twitter

Max 512 MB for videos, geen .mov bestanden, alleen mpeg Twitter supports up to 1280 pixels wide. MP4 video format with H264 format with AAC audio. Max 512MB, however you will be prompted to edit videos to 2 minutes and 20 seconds or less in length.

Optimal size for images:
 • Sharing a single image: 1,200 x 675 pixels
 • Sharing multiple images: 1,200 x 675 pixels
 • Sharing links with an image: 800 x 418 pixels
Mastodon

Videos (MP4, M4V, MOV, WebM) up to 40MB. Video will be transcoded to H.264 MP4 with a maximum bitrate of 1300kbps and framerate of 60fps.
Topic revision: r10 - 24 May 2023, SalviaOfficinalis
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding XR nl? Send feedback