Evenementen

De media circle kan helpen met het plaatsen van evenementen op Facebook en op de website. Er zijn meerder manieren:

Ik ben van een lokale groep of community met een eigen FB pagina en het gaat om een lokaal event

Als je een lokale groep bent met een eigen Facebookpagina kun je via die eigen Facebookpagina je evenement aanmaken. Bij het aanmaken stuur je een co-host verzoek naar de FB pagina van Extinction Rebellion Evenementen. Daarna laat je weten in het Mattermost kanaal van Social media dat er een cohost verzoek is verstuurd. Vermeld hierbij de link van je evenementen. De social media circle van XR zal daarna je verzoek accepteren. Daarna zal dit evenement automatisch doorgeplaatst worden op de website van Extinction Rebellion (dit kan soms een dag duren).

Ik ben van een van een actiegroep of community zonder eigen FB pagina en ik organiseer een landelijk of online event

Als je van een actiegroep bent of community en jullie hebben geen eigen FB pagina én het gaat om een online of landelijk event dan kun je een verzoek doen voor het aanmaken van een event op de nationale Facebook pagina van Extinction Rebellion. Iemand van de social media groep zal dit event dan voor je aanmaken waarna het automatisch doorgeplaatst wordt op de website van Extinction Rebellion (dit kan soms een dag duren). We hebben dan informatie over het event nodig en als het kan ook een plaatje bij het event. Als je geen beeldmateriaal hebt kunnen we evt ook een plaatje voor je maken. Als je zelf een plaatje wil maken kan dat via deze tool. Een aanvraag voor het maken van een event kan via deze link. Als je de informatie hebt ingevuld in deze sheet helpt het als je even de social media circle waarschuwt in het mattermost kanaal van social media

Indien je een lokale groep bent zonder Facebookpagina en je organiseert een lokaal event willen we je vragen om alsnog een facebook pagina te starten.

Indien je als lokale groep een landelijk event organiseert kun je náást de cohost uitnodiging aan de facebookpagina van Extinction Rebellion Evenementen ook een cohost uitnodiging sturen aan de gewone Facebookpagina van XR, dan zal het event op beide Facebookpagina's komen te staan.

Events worden nooit toegevoegd als series omdat ze dan altijd bovenaan komen te staan waardoor andere events minder goed zichtbaar zijn. De enige uitzondering hiervoor is de Nationale 'Welkom bij XR' elke zondag.

Topic revision: r2 - 05 Mar 2023, SalviaOfficinalis
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding XR nl? Send feedback