Instagram best practice

Belangrijk: social media zijn continu in beweging. Wat vandaag best practises zijn kan over een half jaar volledig niet meer werken. We proberen deze informatie regelmatig bij te werken maar informeer vooral bij de social media circle voor de laatste richtlijnen!

- Instagram draait om het beeld! De begeleidende tekst is bij instagram van minder belang. Eventueel kan dit ondervangen worden door 'plaatjes' te maken van de begeleidende tekst.

- Instagram heeft geen ondertiteling middels SRT files. Om met ondertiteling te werken kan dit het beste worden ingebrand in het fimpje.

- Op dit moment geeft instagram de voorkeur aan reels boven traditionele horizontale video's

- Van elke post maken we ook een story. Stories met een interactief component (vraag, poll etc) werken vaak beter

- Posts worden geplaatst met minimaal 9 relevante hashtags voor een optimaal bereik.

- In geval van Lokale groepen of communities taggen we deze of spreken we een co-post af
Topic revision: r4 - 24 May 2023, SalviaOfficinalis
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding XR nl? Send feedback