Social Media

(go back to Media & Comms Home)

*ON INCLUSIVITY*: To be able to work within the national Dutch XR Social Media Team a good comprehension of Dutch is a must. This also means a lot of information on these pages, especially when it comes to language / culture specific things, as tone of voice and wording, is necessarily in Dutch. We are willing to provide help and translation for non-Dutch speakers if needed. Please don't hesitate to ask for our help.

Neem contact op met het social media team op Mattermost

Je kan contact opnemen met het social media team op mattermost via deze link Stel je vraag en een lid van de circle zal contact opnemen over je verzoek.

Ben je in aanraking gekomen met online haat op twitter? Lees hier ons Twitter haat protocol.

Algemene social media richtlijnen

De social media kanalen van XR volgen over het algemeen de lijn die is uitgezet in het strategisch media plan per actieperiode. Toch zijn er een aantal waar je over het algemeen van uit kunt gaan. Deze vind je hieronder:

Hou onze waardes en principes centraal

In alle communicatie, dus ook die op onze sociale media volgen we de waardes en principes van XR. Zo communiceren we altijd geweldloos en doen we niet aan blaming and shaming. Hoewel het vertellen van de waarheid belangrijk is, is het ook zaak om in het kader van onze herstellende cultuur ruimte te geven aan hoop, rouw en buiten onze woede ook veel liefde uit te stralen.

Links naar de websitepagina's van o.a. deze waardes en principes, eisen en organisatie:

Draag zorg voor wetenschappelijke gestaafde informatie

XR haalt zijn legitimiteit uit dat we onze boodschap laten dragen door de wetenschappelijke feiten, het is daarom belangrijk dat wat je online zet altijd gefactchecked is en dat als je een artikel deelt dit artikel ook zelf gelezen hebt en wat er in staat wetenschappelijk gezien klopt en overeenkomt met onze waardes en principes of dat, wanneer dat afwijkt, wordt geduid in de begeleidende tekst. Onze XR Scientists hebben hiervoor een Factcheck Channel opgericht waar je je teksten kan laten controleren.

Overige richlijnen social media content

 • Gebruik korte makkelijk leesbare zinnen en schrijf geen enorme lappen tekst (voor meer informatie over wat makkelijk leesbaar is klik hier om te checken of een woord daaraan voldoet klik hier, om te controleren wat de optimale berichtlengte per social media medium is klik hier)
 • Gebruik onze complete naam, 'XR' zegt niemand wat, 'Extinction Rebellion' drukt direct uit waar we voor staan en is dus meteen deel van de messaging van een bericht.
 • Gebruik altijd minimaal 1x in je bericht ´Klimaat en ecologische crisis´ en niet alleen maar ´klimaatcrisis´, we zetten ons in voor een levende planeet, niet alleen voor minder CO2 in de lucht.
 • Originele content werkt beter:
  • Het doorplaatsen van content van andere pagina’s levert de minste hits op
  • Eigen foto’s en films geven de meeste interactie. Acties werken beter dan informatie.
  • Plaats liever een eigen link naar een artikel met evt. een eigen foto
  • Gebruik emotie in je bericht en je tekst.
 • Deel je berichten overdag tijdens ‘kantooruren’ dit wordt het meest bekeken.
 • Voor FB ligt het maximum op 2 posts per dag. Op Instagram op 3 en op Twitter op 30. Het maximale aantal stories voordat mensen afhaken ligt rond de 15.
 • Tekort achter elkaar content plaatsen zorgt voor een dip in de interactie (houd een interval van 5 uur aan, tenzij een post het zo goed doet dat je de golf van een post breekt door een nieuwe te posten terwijl de engagement op de voorgaande post nog loopt)
 • Geef credit aan de maker van content als die dat willen (fotograaf, artist, originele bron)
 • Zorg ervoor dat onze posts ook leesbaar zijn voor lezers met een audio of visuele beperking. Dit doen we door foto en ander beeld materiaal te voorzien van zogenaamde ALT teksten en video's te voorzien van ondertiteling middels SRT bestanden (igv instagram dmv ingebrande subtitels) waar nodig. Ook gebruiken we geen emoji's in social media teksten omdat deze vaak niet goed worden voorgelezen door 'text to speech' software.
 • Zorg dat je een teamlid betrekt in geval van:
Omstreden content (bijvoorbeeld over bekende interne spanningsvelden, politiek nieuws etc)
Het noemen van specifieke personen in het bedrijfsleven, de politiek of het nieuws\
Posts die langer zijn dan 100 woorden of meer, voor spellingscontrole en het passen binnen de messaging strategie.

Hashtags

De volgende generieke hashtags zijn in gebruik bij posts van XR NL. Hier kan van afgeweken worden om aan te sluiten bij de actualiteit. Gebruik hoofletters voor elk los te lezen woord; dit wordt opgepakt door text to speach software die mensen met een visuele beperking gebruiken waardoor onze posts voor hen toegankelijker zijn. Ook voor mensen zonder visuele beperking verhoogt het de leesbaarheid van de tag.

Internationaal: #actnow #tellthetruth #rebelforlife

Nederland generiek: #extinctionrebellion #WeesEerlijk #DoeWatNodigIs #DeCrisisIsNu

Rondom burgerberaad: #BurgersBeslissen

Niet XR specifiek maar wel goed om te gebruiken: #Klimaatcrisis #Klimaatverandering #Klimaat

Instagram beveelt aan om minimaal 7 tags in elke post te gebruiken.

Social media doelen:
 • Ons publiek (en dus hoeveel mensen onze boodschap horen) laten groeien.

 • Mensen naar onze website krijgen zodat ze meer te weten krijgen over wie we zijn en waar we voor staan.

 • Rebellen informeren over de voortgang van onze beweging, aanmoedigen om met ons mee te doen in acties en burgerlijke ongehoorzaamheid, betrokken te blijven en aanwezig te zijn bij evenementen en acties.

 • Rebellen leren wat de onderliggende sociale oorzaken zijn van de klimaat- en ecologische crisis

 • Het informeren en onderwijzen van de Nederlandse bevolking over de klimaat en ecologische crisis.

 • Het bijbrengen van en informeren over van de Nederlandse bevolking over de doelen, waardes en principes van XR en aanmoedigen om deel te nemen aan de rebellie

 • Het aangaan en onderhouden van sterke verbindingen met andere organisaties als onderdeel van de 'movement of movements'

 • Het aanmoedigen van een vriendelijke houding richting XR door de Nederlandse bevolking

 • Ten overstaan van de macht voor de waarheid blijven opkomen door instituten, politici en andere publieke figuren aan te spreken waar dat toepasselijk is.

Manier van communiceren

Lees ook deze social media guide: how to make an impact
 1. Gebruik waarschuwende taal zoals in een crisis toepasselijk is en bemoedig daarnaast oplossingsgerichte veranderingen (Burgerberaden)

 2. Rebellie is een recht Aas de regering faalt in zijn zorgplicht voor het beschermen en bewaken van een toekomst

 3. Probeer te appeleren aan een breed cultureel spectrum van mensen, niet alleen maar de alternatieve/linkerzijde.

 4. Hou bij alles wat je doet het publiek wat je probeert te bereiken in je achterhoofd en pas je content en taalgebruik daar op aan.

 5. Gebruik heldere en bondige taal en vermijd jargon en uitdrukkingen die alleen voor ingewijden begrijpelijk zijn. Check je woordgebruik eventueel op ishetb1.nl

 6. Deel zowel negatieve (uitsterven, noodtoestand) als positieve (hoop, visie, inspiratie) berichten.

 7. Beschrijf wetenschappelijke informatie in neutrale, feitelijke en simpele termen

 8. Vertel verhalen, niet alleen feiten. Bouw het op rondom specifieke mensen wanneer dat mogelijk is. Zorg dat mensen zichzelf kunnen herkennen erin.

 9. Vertel verschillende verhalen, leg de wortels van het systeem wat dit veroorzaakt bloot (kolonialisme, ongelijkheid, racisme)

 10. Gebruik bekende, betrouwbrare bronnen, websites en organisaties als je verwijst naar externe informatie. Zorg dat je zelf altijd die pagina gelezen hebt voordat je een link er naar toe deelt.

 11. Probeer te vermijden dat het jouw persoonlijke verhaal wordt. Probeer te schrijven alsof je heel XR vertegenwoordigd (want dat is zo!)

 12. De rebellie is expliciet geweldloos, zowel intern als extern. Neem dit mee in alle communicatie, zowel in wat je schrijft als in hoe je schrijft.

 13. Blijf beleefd en respectvol ook als je uitgedaagd wordt. We vermijden 'blaming and shaming'

 14. Wees inclusief en ga er vanuit dat iedereen uiteindelijk het leven op aarde wil beschermen, niet alleen wij.

 15. Wees niet bang om humor en satire te gebruiken, maar wordt niet sarcastisch of aanmatigend.

 16. Wees controversieel, overduidelijk rebels, gepassioneerd en kritisch, maar nooit saai.

Taalgebruik

 • Probeer creatief te zijn

 • Vermijd- ‘’vechten’’, ‘’oorlog’’, and ’’gevecht’’ maar gebruik ‘’onrecht’’, ‘’ongelijkheid’’, ‘’misbruik’’

 • Noem altijd de ecologische crisis in 1 adem met de klimaatcrisis

❌ Het milieu ✅ De levende planeet, de natuur, onze wereld

❌ Klimaatverandering ✅ Klimaat crisis, catastrofe
❌ Biodiversiteit ✅ de natuurlijke flora en fauna, natuur

❌ Natuurlijke hulpbronnen ✅ Levende systemen, Ecosystemen

❌ Natuurgebied ✅ Toevluchtsoord voor wilde dieren

❌ Natuurwetenschappelijk belangrijk gebied ✅ Beschermd toevluchtsoord voor planten en dieren

❌ Ontbossing ✅ Vernietiging van bossen, verwoesting

❌ Verlies van biodiversiteit ✅ Ecocide

❌ Schone rivieren, zeeën ✅ Florerende/ welvarende rivieren en zeëen

❌ Gezond ✅ Overvloedig

❌ Duurzaam ✅ Regeneratief

❌ Klimaat scepticus ✅ Ontkenner van de klimaatwetenschap

❌ Fossiele brandstoffen ✅ Vervuilende brandstoffen


Social media kanalen

Social Media XRNL XR Global
Websites <nop>extinctionrebellion.nl rebellion.global - rebellion.earth (UK)
Facebook Extinction Rebellion NL Extinction Rebellion
Instagram extinctionrebellionnl extinctionrebellion
Meetup Extinction Rebellion NL N/A
Twitter NLRebellion ExtinctionR
<nop>YouTube Extinction Rebellion Nederland Extinction Rebellion

Instagram best practices

Facebook best practices

Twitter best practices

Emergency protocol (hacked, compromised or fake social media accounts)

Facebook events

Moderator afspraken

Livestreams
Topic revision: r31 - 24 May 2023, SalviaOfficinalis
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding XR nl? Send feedback