-- PumMedia - 13 May 2020

Nettiquette voor sociale platforms (richtlijnen voor moderators)

Onderstaande tekst is in gebruik op de Facebook community van XR Nederland maar kan (met contextuele aanpassingen) gebruikt worden op alle digitale platformen van XR.

De richtlijnen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat dit een respectvolle en veilige groep is voor iedereen.We hebben deze richtlijnen gebaseerd op de richtlijnen die binnen de bredere XR community gebruikt worden, zodat onze groepen over de hele wereld consistent zijn. Lees deze richtlijnen alsjeblieft zorgvuldig door voordat je berichten of reacties in deze groep plaatst.

XR Principes: We raden ieder lid van deze groep met klem aan om zich te houden aan de Uitgangspunten & Kernwaarden van Extinction Rebellion's (XR) (te vinden op https://extinctionrebellion.nl/wie-wij-zijn/ ).

Focus van deze groep: Deze groep richt zich vooral op XR-gerelateerd nieuws, acties en solidariteit en op het versterken van de XR community. Deze groep is niet bedoeld voor algemeen nieuws, petities en discussies.

Geen haat, vernedering of intimidatie: Iedereen is welkom. Elke vorm van intimidatie wordt niet toegelaten. Antisemitisme en opmerkingen over ras, handicaps, godsdienst, achtergrond, cultuur, sexuele oriƫntatie, geslacht of identiteit worden niet getolereerd.

Extremisme: De Klimaatcrisis is een bedreiging voor ons voortbestaan. Het is dus logisch dat mensen hierover gepassioneerd raken. Extremistische opmerkingen worden echter niet getolereerd - XR is strikt geweldloos.

Wees vriendelijk en beleefd: Ieder van ons draagt bij aan een vriendelijke omgeving. Behandel iedereen met respect. Iedere vorm van agressie wordt niet getolereerd.
Topic revision: r2 - 21 May 2020, PumMedia
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding XR nl? Send feedback