Media and Communications Circle

XRNLHome - List of all National Circles - Social Media - Media Libraries


This page

Contains info about the national media for XRNL. Page owned by Media and Communications Circle. See list of Wiki page editors

PAGES UNDER CONSTRUCTION, please contact the team in case of questions

ON INCLUSIVITY: to be able to work within the national Dutch XR Social Media Team, a good comprehension of Dutch is a must. This also means a lot of information on these pages, especially when it comes to language / culture specific things, as tone of voice and wording, is necessarily in Dutch. We are willing to provide help and translation for non-Dutch speakers if needed. Please don't hesitate to ask for our help.

Inhoudsopgave:


Veelgestelde vragen / F.A.Q.


Brand & Tone of Voice:

Generieke communicatiestrategie

Nog invullen.


Messagingstrategy:


Algemene informatie

Categorie Info Details
Identiteit Cirkel Media & Communicatie
Beschrijving M&C is verantwoordelijk voor de communicatie van de boodschap en de eisen van Extinction Rebellion aan het grote publiek in de media, en via onze eigen kanalen. Hieronder vallen het ontwikkelen en uitvoeren van een communicatiestrategie, de productie van multimedia content en het vertalen van content. Samen met de integratie- en techcirkel werkt M&C aan de interne communicatie van de beweging.
Contact Info Email media@extinctionrebellion.nl (Main)
Other Emails used by M&C: radio@extinctionrebellion.nl, blog@extinctionrebellion.nl, info@extinctionrebellion.nl
Mattermost Media 0 - main channel
Discourse Media & Messaging Category
Rollen Representative @maarten.mxc.rep
Coordinator @pum_soc_med
Integrator
• Social Media - @pum_soc_med
• Pers - vacancy
• Woordvoerders - vacancy
• Foto - @catharinagerritsen
• Video - @vacancy
• Creatives - vacancy
• Nieuwsbrief - @waltermost
• Algemeen / overig - vacancy
Secretary @brittvanvliet
Meetings Alternating Schedule
• Irregularly on Tuesdays at 19:00, online
•Meeting details and agenda are posted to the main Media Mattermost every week.
Documents NextCloud Documents MediaCircle_Shared
NextCloud group: MediaCircle_RW
Group Admins: @mvsha, @pum_soc_med
NextCloud MediaLibrary Photo Library and Video Library
Info about the MediaLibrary access groups
Group Admins: @armani
Google Drive M&C folder on XRNL Drive
TAR Document TAR Document
Sluit je aan! Mattermost Get in touch with one of the Integrators! We're abig circle with many different subcircles, so your contribution is always valued.
Vergadering Notulen Notulen van de laatste vergadering zijn hier te vinden.


Subcirkels

Het mediateam heeft een grote hoeveelheid subcirkels. Elke subcirkel werkt en communiceert binnen haar eigen mandaat op eigen wijze. Alle subcirkels hebben een wikipagina en een MatterMostkanaal waar leden van de cirkel kunnen worden benaderd. Hieronder volgt een korte beschrijving van alle subcirkels, en een verwijzing naar hun Wikipagina en MatterMostkanaal.

Persberichten

Woordvoerders

Sociale Media

Nieuwsbrief

Foto's

Video's

Messaging

Website

Interne communicatie:


Campagnes

De mediacirkel werkt samen met Digital Rebellion, Actie en Logistiek en Politieke Strategie & Verandering aan een aantal (online) mediacampagnes.

#GeenPoenZonderPlan

"Het kabinet staat klaar met geld voor iedereen die geraakt wordt door de Coronacrisis. Maar ook grote vervuilers, zoals KLM en Schiphol, houden hun hand op. Ondertussen zet minister Wiebes plannen voor de vergroening van onze samenleving in de koelkast."

#GeenPoenZonderPlan is een online campagne om alleen staatssteun te verlenen aan vervuilende bedrijven onder groene & sociale voorwaarden.

Nu Het Nog Kan

"Dertig jaar petities tekenen en demonstreren heeft de politiek niet aangezet tot doortastend beleid, waardoor de schade onnodig groot is geworden. Burgers hebben de macht om onze economie, landbouw, energievoorziening en onze democratie te helpen transformeren zodat een gezonde, rechtvaardige en hechte samenleving kan ontstaan."

Nu Het Nog Kan is het boek van Extinction Rebellion. Het bestaat uit meer dan dertig prikkelende en soms schurende bijdragen. Rebellen van Extinction Rebellion, onder wie klimatoloog Ernst-Jan Kuiper en de vijftienjarige Jesse van Schaik, schreven de helft van de artikelen; auteurs die hun zorgen delen namen de andere helft voor hun rekening, onder hen bevinden zich generaal Tom Middendorp, Jan Terlouw, David Van Reybrouck, Marjan Minnesma, Jelmer Mommers, Kate Raworth, Vandana Shiva, Mitchell Esajas en Tim Fransen.
Topic revision: r36 - 03 Dec 2021, PumMedia
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding XR nl? Send feedback