This page contains information for photographers. English version can be found here.


Suggesties voor fotografen
Format/stijl
 • Probeer, zo mogelijk, foto's vooral in liggend (horizontaal) formaat te nemen – dit is het standaard format om foto's aan de media te leveren, en is vaak handiger om ze op sociale media te plaatsen
 • Kleurenfoto's hebben de voorkeur over zwart-witte foto's
 • De beeldcompositie van je foto's kan je geheel zelf bepalen. Om wat goede voorbeelden te noemen:
  • Overview shots, waarin de omgeving van de actie ook is te zien
  • Close-up actiefoto's
  • Foto's waarin het XR-logo goed te zien is in, bijvoorbeeld, een grote groep mensen
Sfeer
 • Kleurrijk, levendig, helder; XR doelt op een beeld van openheid en aanspreekbaarheid
 • Diversiteit; in gender, ethnische afkomst, leeftijd, etc.
 • Focus op mensen - bijvoorbeeld interacties tussen rebellen, of rebellen die met voorbijgangers praten


Foto's leveren voor de XRNL fotogalerij
 • Je kunt je foto's leveren via een file drop in NextCloud; klik hier om foto's te uploaden
 • Vermeld in de naam van elk bestand het volgende:
  • De datum dat de foto is genomen; dit helpt met het organiseren van de foto's
  • Je naam (of een alias), zodat we weten welke naam te vermelden als we foto's op sociale media plaatsen
 • Je foto's worden georganiseerd en worden in de fotogalerij gezet
 • Fotografeer je vaker bij acties, en lever je dus wel eens vaker foto's? Dan kan het handig zijn als je direct vanaf je NextCloud account toegang hebt tot de uploads-folder. Meer hierover staat op de WikiPage voor de mediagalerij
Fotoselectie
 • Kwaliteit gaat boven kwantiteit; het wordt aangeraden niet meer dan 20-40 foto's per actie te leveren (al kan dit per actie verschillen). Vaak zijn er meerdere fotografen aanwezig, dus loopt het aantal foto's snel op
  • Maar ook als je één of twee foto's hebt gemaakt, zijn we daar blij mee!
Topic revision: r3 - 16 Jun 2020, MashaD
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding XR nl? Send feedback