Fotografen circle

Zoek je een fotograaf voor een actie?

Organiseer je een actie en heb je geen fotograaf? Plaats een oproep in de het mattermost kanaal van media en iemand van de mediacircle zal contact met je opnemen voor meer informatie. Daarna zal diegene een oproepje voor je plaatsen in de fotografen groep. Als een fotograaf gevonden is wordt diegene aan jou doorgegeven.

Voor landelijke acties die voor de nationale social media accounts van XR bestemd zijn worden de foto's gemaild naar contentxrnl@protonmail.com als bijlage of in geval van grote hoeveelheden foto's als wetransfer link. Is het een lokale actie dan maak je zelf een afspraak met de fotograaf waar die de foto's aan kan leveren. Foto's die gemaild worden naar het contentxrnl adres worden gearchiveerd in de cloud.

Ben je zelf een fotograaf en wil je actief worden voor XR?

Als je zelf een fotograaf bent en actief wil worden voor XR kun je lid worden van de fotografen signal chat groep. Je kan hiervoor contact opnemen met de media coordinator op mattermost. In deze signal chat worden regelmatig oproepjes gedeeld voor acties die fotografen nodig hebben.

Als je foto´s hebt gemaakt bij een actie kun je die sturen naar contentxrnl@protonmail.com als bijlage of (bij grote hoeveelheden) als wetransferlink. Het is fijn als foto's voor een actie zo snel mogelijk worden aangeleverd zodat social media snel na de actie de post online kan zetten. Vermeld in het mailtje of je graag credits als fotograaf wil. Alle foto's die worden gestuurd naar dit emailadres worden ook opgeslagen in het fotoarchief op nextcloud. Hierbij wordt in de cloud ook een melding gemaakt of je wel of niet credits wil.
Suggesties voor fotografen

Format/stijl
 • Probeer, zo mogelijk, foto's vooral in liggend (horizontaal) formaat te nemen – dit is het standaard format om foto's aan de media te leveren, en is vaak handiger om ze op sociale media te plaatsen. Een paar verticale foto's zijn fijn voor de stories op instagram.
 • Kleurenfoto's hebben de voorkeur over zwart-witte foto's
 • De beeldcompositie van je foto's kan je geheel zelf bepalen. Om wat goede voorbeelden te noemen:
  • Overview shots, waarin de omgeving van de actie ook is te zien
  • Close-up actiefoto's
  • Foto's waarin het XR-logo goed te zien is in bijvoorbeeld een grote groep mensen
  • Hebben de rebellen banners bij met daarop de boodschap van de actie: probeer die goed in beeld te brengen!
Sfeer
 • Kleurrijk, levendig, helder; XR doelt op een beeld van openheid en aanspreekbaarheid
 • Diversiteit; in gender, ethnische afkomst, leeftijd, etc.
 • Focus op mensen - bijvoorbeeld interacties tussen rebellen, of rebellen die met voorbijgangers praten
 • Emoties van mensen doen het heel goed op social media


Foto's leveren voor de XRNL fotogalerij
 • Je kunt je foto's leveren via een file drop in NextCloud; klik hier om foto's te uploaden
 • Vermeld in de naam van elk bestand het volgende:
  • De datum dat de foto is genomen; dit helpt met het organiseren van de foto's
  • Je naam (of een alias), zodat we weten welke naam te vermelden als we foto's op sociale media plaatsen
 • Je foto's worden georganiseerd en worden in de fotogalerij gezet
 • Fotografeer je vaker bij acties, en lever je dus wel eens vaker foto's? Dan kan het handig zijn als je direct vanaf je NextCloud account toegang hebt tot de uploads-folder. Meer hierover staat op de WikiPage voor de mediagalerij
Fotoselectie
 • Kwaliteit gaat boven kwantiteit; het wordt aangeraden niet meer dan 20-40 foto's per actie te leveren (al kan dit per actie verschillen). Vaak zijn er meerdere fotografen aanwezig, dus loopt het aantal foto's snel op
  • Maar ook als je één of twee foto's hebt gemaakt, zijn we daar blij mee!
Topic revision: r4 - 03 Mar 2023, SalviaOfficinalis
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding XR nl? Send feedback