Perscircle

Informatie voor het zelf uitsturen van een lokaal persbericht

Via deze link vind je een document op nextcloud die je kan downloaden en kan gebruiken om een persbericht zelf vorm te geven:

Link naar tips voor het schrijven van een persbericht

Link naar voorbeeld van een persbericht

De perscircle kan voor aantal regio's je ook helpen met lokale perscontacten voor het uitsturen van een persbericht.

Informatie voor het uitsturen van een landelijk persbericht

Als je een landelijk persbericht uit wil sturen dan kan dit met de hulp van de nationale perscircle. Je kunt hun hulp inroepen via het persberichten kanaal op mattermost

De perscircle zal met behulp van de informatie die je aanlevert het persbericht voor je opstellen en uitsturen. Ook kan de perscircle dit persbericht op de website van XR zetten. Om erachter te komen wat de perscircle aan informatie nodig heeft kun je even kijken naar de links hierboven.

Topic revision: r3 - 03 Mar 2023, SalviaOfficinalis
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding XR nl? Send feedback