Persbericht schrijven: tips van een journalist

- Titel moet juicy zijn, humor, weird. Moet meteen de aandacht trekken, zodat de journalist klikt. Dus niet: XR houdt die-in. Maar: Doodvallen voor het klimaat

- Wie wat waar wanneer waarom hoe - focus op de actie in eerste alinea. In een paar zinnen, niet langer!

- Wat we willen in tweede alinea

- Woordvoerder quote in tweede alinea: het is een organisatie met mensen. Foto van woordvoerder erbij in actie liefst

- Wij vorm gebruik je wanneer je een uitnodiging stuurt en het persoonlijk houdt, Zij/de rebellen: is makkelijk over te nemen voor media, algemeen persbericht

- Linkjes naar nieuwsartikelen en foto’s, geen citaten uit andere berichten. Maar externe linkjes naar artikelen die iets uitleggen kunnen wel goed werken.

- Korte zinnen, geen zinnen in zinnen.

- Info over xr laatste alinea kan vervangen worden door een linkje naar website

- linkje wel openen in ander tabblad! Anders ben je de journalist kwijt.

- Maximale lengte: A4 lettertype 11. Korter is meestal beter.

- Vermijd jargon - zoals die-in wordt: “doodvallen voor het klimaat, dit noemen ze een die-in en gebeurt in deze landen”. Alsof je het voor de kapper schrijft.

- Fotos: met een footnote “beelden vrij voor publicatie onder vermelding van naam fotograaf”, met een linkje naar dropbox waar de beelden high res gedownload kunnen worden. Heel belangrijk! Anders worden beelden niet gebruikt.

- Als het gaat over eisen: die erin zetten. Dus niet, we doen dit omdat we eisen hebben, maar dan ook de eisen uitleggen.

- Belangrijke dingen vetdrukken, datum plek etc

- “Xr bezet strafhof en hangt banners met Stop Ecocide” zou een betere titel zijn dan de oorspronkelijke titel van het persbericht

- Linkjes naar tweets, livestreams, etc voor meer content. Gebruik je beelden!

- Overdrijf in je aantallen van aanwezigheid (iedereen doet het)

- Tussenkopjes, vetgedrukte woorden (bij icc vb). Maak het makkelijk leesbaar! Contact met Journalisten

- Persbericht Roger Hallam goed voorbeeld: bedienend, “woordvoerder is bereikbaar tussen 9- 5”, “dit kunnen we voor je doen” etc.

- Kan: Bellen van tevoren en dan vervolgens persbericht sturen met persoonlijke aanhef. Bellen kan vooraf, niet achteraf. 1 week van te voren laten weten. Als je een dag ervoor nog niets heb gehoord, even taggen of nog een keer persbericht sturen

- Journalisten taggen in social media posts

- Exclusiviteit is belangrijk. Bellen en polsen of iemand dat wilt, en dan na publicatie pas naar anderen sturen. Bijvoorbeeld bij nieuwtjes van een een nieuwe performer tijdens de RWB. Nog niet bekend maken maar aan 1 media. Belangrijk! Je kan zelfs pers tegen elkaar uit spelen, “ja zij hebben er wel al interesse in”

- In de media op website: best of

- 1 maand van te voren nu persbericht specifieke media soort van save the date , 2 weken van te voren alle media, met meer info. Of eerst exclusief, “we hebben deze spreker is nog niet bekend, wie wilt interview doen”

- Rtlboulevard, shownieuws, jeugdjournaal zijn ook target kanalen niet alleen de bekende kranten

-- PumMedia - 19 Jul 2020
Topic revision: r1 - 19 Jul 2020, PumMedia
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding XR nl? Send feedback