Video circle

*ON INCLUSIVITY* : To be able to work within the national Dutch XR Social Media Team a good comprehension of Dutch is a must. This also means a lot of information on these pages, especially when it comes to language / culture specific things, as tone of voice and wording, is necessarily in Dutch. We are willing to provide help and translation for non-Dutch speakers if needed. Please don't hesitate to ask for our help.

Procedure inschakelen videomaker

Het regelen van een videomaker voor je actie of bijeenkomst kan door een oproep te plaatsen in het mattermost kanaal van media. Iemand van de media circle zal dan contact met je opnemen en je oproep delen met de videocircle. Na de actie zal overlegd worden door de videomaker zelf of het materiaal direct met je gedeeld wordt of eerst ge-edit wordt. Ook zullen er afspraken gemaakt worden over naamsvermelding en manier van delen van de video op (social) media.

Video content aanleveren social media

Voor het aanleveren van video content bij social media gelden de volgende afspraken

  • Kwaliteit minimaal 1080p/full hd. Voor toekomstbestendigheid is het handig om in 4k te schieten. Maar voorlopig is 1080p nog de standaard.

  • Voor Twitter geld er een maximum van 2,5 minuut. Bij Facebook doen video's die minimaal 3 minuten of langer duren het beter in het algoritme.
  • Er wordt gebruik gemaakt van font FXCKED CAPS voor evt. teksten

  • Geluidskwaliteit is voldoende (verstaanbaar en helder)

  • De start en het einde van de video hebben een herkenbaar Extinction Rebellion logo of andere naamsvermelding

  • Zowel in beeld als in bijgaande tekst volgen de gemaakte video‚Äôs de waardes en principes van XR.

Topic revision: r3 - 03 Mar 2023, SalviaOfficinalis
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding XR nl? Send feedback