About this page

Contains Info about the national media for XRNL . Page owned by Media and Communications Circle See list of Wiki page editors. PAGES UNDER CONSTRUCTION, please contact the team in case of questions

*ON INCLUSIVITY* : To be able to work within the national Dutch XR Social Media Team a good comprehension of Dutch is a must. This also means a lot of information on these pages, especially when it comes to language / culture specific things, as tone of voice and wording, is necessarily in Dutch. We are willing to provide help and translation for non-Dutch speakers if needed. Please don't hesitate to ask for our help.

7.1 Procedure inschakelen videomaker

Het regelen van een videomaker voor je actie of bijeenkomst kan door een oproep te plaatsen in het mattermost kanaal of de fac/rep in te schakelen. De videomakers kijken over het algemeen niet met regelmaat op mattermost. Tagg de huidige media facilitator om direct oproepjes in de videoapp groep te laten delen . Vermeld hierbij de datum, locatie en hoe de videomaker je kan bereiken. Na de actie zal overlegd worden door de videomaker zelf of het materiaal direct met je gedeeld wordt of eerst ge-edit wordt. Ook zullen er afspraken gemaakt worden over naamsvermelding en manier van delen van de video op (social) media.

7.2 Stappen productie video content

Aanleveren teksten?

Script?

Ruwe versie

Commentaar

Verwerken opmerkingen

Wie neemt beslissing dat het klaar is?

De filmmaker.

Als de nieuwswaarde niet snel daalt, binnen 24 u feedback in de groepsapp. Iedereen wil het best mogelijke resultaat voor de beweging, maar het blijft het artistieke product van de filmmaker. De filmmaker beslist welke feedback hij verwerkt.. Mocht de feedback nou zodanig prangend zijn dan kan met de filmmakers overlegd worden of dit zo zwaar weegt om het mandatory te maken om deze feedback te verwerken. Als het hot news is/livestream dan kan de filmmaker zelf afwegen of dit prioriteit heeft.

7.3 Video content aanleveren social media

Voor het aanleveren van video content bij social media gelden de volgende afspraken

  • Kwaliteit minimaal 1080p/full hd. Indien echt niet anders kan 720p. Voor toekomstbestendigheid is het handig om in 4k te schieten. Maar voorlopig is 1080p nog de standaard.

  • Voor Twitter geld er een maximum van 512 MB. Bij Facebook doen video's die minimaal 3 minuten of langer duren het beter in het algoritme.
  • Er wordt gebruik gemaakt van font FXCKED CAPS voor evt. teksten (zoek xr font op google)

  • Geluidskwaliteit is voldoende (verstaanbaar en helder)

  • De start en het einde van de video hebben een herkenbaar Extinction Rebellion logo of andere naamsvermelding

  • Zowel in beeld als in bijgaande tekst volgen de gemaakte video‚Äôs de waardes en principes van XR.

  • De video wordt zodra deze klaar is geplaatst in de XR Cloud

  • De link naar de video wordt gedeeld in de social media sheet

  • Social media of video zal binnen 2 dagen de aangeleverde content plaatsen met naamsvermelding. Het social media waardeert een tagg met @all op mattermost om te laten weten dat het klaar staat. Heeft het vanwege de nieuwswaarde of een specifieke deadline haast, laat het dan ook even weten in general media app groep of tag the huidige media facilitator.

-- PumMedia - 25 May 2020
Topic revision: r2 - 07 Jun 2020, PumMedia
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding XR nl? Send feedback