PERSBERICHT

2-9-2019

Extinction Rebellion houdt zaterdag een Die-in op Schiphol // ‘Verdere groei van de luchtvaart is suïcidaal’ zegt Extinction Rebellion // De actiegroep roept op tot C02 neutraliteit in 2025 // De actie op Schiphol is een voorbereiding op de Rebel Without Borders week die op 7 Oktober van start gaat.

Op Zaterdag 7 September om 12.00 zal de actiegroep Extinction Rebellion een die-in houden op het plein voor Schiphol. Hiermee wil de groep een signaal geven dat verdere uitbreiding van de luchtvaart ongewenst is. De stad Amsterdam, aandeelhouder van Schiphol, heeft recent de Klimaatcrisis uitgeroepen. In die context is het absurd om door te groeien naar 540.000 vliegbewegingen per jaar zoals Premier Rutte heeft toegezegd. De Premier beroept zich pp verantwoorde groei, maar groei van de luchtvaart is per definitie onverantwoord.

Extinction Rebellion: “We zien overal ter wereld bossen in brand vliegen, oceanen die verzuren en koraalriffen die afsterven. We weten dat dit veroorzaakt wordt door C02 uitstoot en we weten dat de luchtvaart een grote bijdrager is aan de Co2 uitstoot. Laten we ons verenigen achter deze wetenschap en voorkomen dat Schiphol verder zal groeien.” Een die-in is een vreedzame protest vorm waarbij mensen op de grond gaan liggen alsof ze dood zijn om te laten zien waar het huidige beleid toe zal leiden; een massaal afsterven van mensen en dieren.

De die-in zal 30 minuten duren en er zal een toespraak worden gehouden door Extinction Rebellion. Iedereen is welkom om aan te sluiten. De actie is aangekondigd bij de plaatselijke autoriteiten. De actie vindt plaats in de opbouw naar de internationale Rebel Without Borders-Actie. Extinction Rebellion zal dan met meer dan 1000 mensen de brug voor het Museumplein in Amsterdam bezet houden. Tijdens die week zullen in tientallen steden wereldwijd acties plaats hebben in een poging overheden te dwingen de klimaatcrisis adequaat te adresseren.

Extinction Rebellion is een vreedzame burgerbeweging die zich inzet voor het klimaat.

https://extinctionrebellion.nl

Die-in: https://www.facebook.com/events/739264103210455/ XR- Amsterdam:

https://www.facebook.com/XRAmsterdam/

EINDE PERSBERICHT:

Contactpersoon Alexander <telefoonnummer>

-- PumMedia - 19 Jul 2020
Topic revision: r1 - 19 Jul 2020, PumMedia
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding XR nl? Send feedback